Ny solcelle lov pr. 01.01-2017

Ny tarifering af el-kunder med solceller

Som du allerede er informeret om pr. brev, betyder ny lovgivning, at der sker ændringer i dine vilkår for tarifering af solceller pr. 1. januar 2017. Ændringerne betyder, at du pr. 1. januar 2017 bliver afregnet for transportbetaling (forbrugstarif) for det fulde forbrug, som transporteres i el-nettet frem til din bolig. Det vil sige, at transportbetalingen (forbrugstarif) pr. 1. januar 2017 baseres på dit samlede el-forbrug.

Ny transportbetaling til solcelleejere

I dag betaler du transportbetaling (omkostningerne ved at sende strømmen igennem nettet) baseret på nettoforbruget i din husstand. Nettoforbruget er forskellen mellem dit forbrug og solcelleanlæggets egenproduktion. I eksemplet nedenfor baseres transportbetalingen på et nettoforbrug på 440 kWh. Den ordning løber fortsat frem til 31. december 2016.

Hvad sker der af særlige ændringer for kunder med solceller?

Pr. 1. januar 2017 varsler vi på vegne af netselskaberne, at Energitilsynet har indført ny lovgivning på området for afregning af solcellekunder. Der betyder, at der sker en ændring i afregningsgrundlaget for transporten af el, som fremadrettet afregnes for det fulde forbrug, som transporteres i el-nettet. Det vil sige, at transportbetalingen pr. 1. januar 2017 baseres på det samlede el-forbrug hvor det tidligere blev beregnet som forskellen mellem det samlede forbrug af strøm på adressen fratrukket egenproduktionen fra solcelleanlægget.

Frem til 31/12 2016:
Forbrug 2.828 kWh
Produktion på solcelleanlægget 2.388 kWh
Nettoforbruget 440 kWh

Pr. 1. januar 2017 vil der ske den ændring i afregningen af din solcelleinstallation, at du skal betale transportbetaling for det fulde forbrug, som transporteres i el-nettet frem til din bolig. Det vil sige, at transportbetalingen pr. 1. januar 2017 baseres på dit forbrug. I eksemplet ovenfor skal der betales transportbetaling af det samlede forbrug på 2.828 kWh.

Ny tarifering af el-kunder med solceller – beregn hvad det kommer til at betyde for dig.*

Indtast dit samlede årlige forbrug eller den mængde strøm du forventer at forbruge i kWh

Indtast den mængde strøm du producerer eller forventer at producere til nettet årligt i kWh (bemærk hvis du ikke indtaster en værdi i feltet vil du ikke kunne se transportbetalingen frem til 31.12.2016, som tager afsæt i nettoforbruget).

*Prisberegneren er vejledende og tager alene afsæt i transportbetalingen (forbrugstariffen) for solcelleejere med nettoafregning frem til 31.12. 2016 og pr. 1.1.2017. I beregningen indgår ikke abonnementer, afgifter, elpris, PSO m.v.

Vi har lavet en spørgsmål svar nedenfor hvor du kan få svar på yderligere spørgsmål du evt. måtte have:

FAQ

Hvornår sker der ændringer i mine vilkår?
Transportbetaling for det fulde forbrug træder først i kraft d. 1. januar 2017.

Hvad er baggrunden for at jeg fremadrettet skal betale for transporten af det samlede forbrug af strøm?
El-kunder med nettoafregnet egenproduktion bruger el-nettet, både som forbruger med maksimal forbrugsbetaling, når solcelleanlægget ikke producerer, og som producent, når overskydende produktion skal lagres i el-nettet. El-kunder med nettoafregning giver derfor anledning til de samme omkostninger som øvrige forbrugere og producenter, som ikke kan nettoafregne. Den nye tarifering betyder derfor, at afregningsgrundlaget for betaling af transporten af strøm skal baseres på bruttoleveringen fra nettet.

Betyder det at el-netselskaberne bare skal tjene flere penge?
Uanset den kommende tarifering, så ændrer det ikke ved el-selskaberbes samlede indtægter, der er reguleret af myndighederne på anden vis. El-netselskabernes indtægter er reguleret via de såkaldte indtægtsrammer, så uanset hvordan solcelleejere tariferes, ændrer det ikke på selskabernes indtægter. Det igangværende arbejde handler altså alene om, hvordan udgifterne skal fordeles, så solcelleejere betaler for de omkostninger, som de giver anledning til og dermed ikke forøger de øvrige el-kunders el-regninger.